State-of-the-art: KOMORI 8 kleuren op 70 x 100 formaat

boeken - catalogi - manuals bijsluiters - losbladig

offerte aanvragen ? klik hier

ONZE KRACHT

kwaliteit hand in hand met duurzaamheid

Meer over duurzaam drukken

TEAMWORK

de synergie van cross media campagnes

Meer over Cross Media Campagnes

Privacy statement

Privacy statement Drukkerij van Gorcum (laatste update: 1 oktober 2014) 

Inleiding
Drukkerij van Gorcum acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Drukkerij van Gorcum houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Drukkerij van Gorcum, gevestigd aan Industrieweg 38, 9403 AB te Assen en onderdeel van Veldhuis Media BV te Raalte. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens  aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (zie ook www.cbpweb.nl).

Heeft u vragen over de manier waarop Drukkerij van Gorcum met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij Drukkerij van Gorcum, afdeling Verkoop via info@vangorcum.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van persoonsgegevens
Drukkerij van Gorcum verwerkt uw gegevens in het kader van haar dienstverlening. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, als u een training volgt, een congres bezoekt of  een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Drukkerij van Gorcum.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • functiegegevens
 • opgegeven interesses
 • factuurgegevens
 • gegevens over betalingen
 • bestelde producten

Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten
 2. Verbetering van onze dienstverlening
 3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen.
 4. Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles
 5. Om de website te beveiligen en webstatistieken te genereren
 6. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 7. Beslechting van eventuele geschillen

Uw gegevens kunnen, al dan niet na analyse, door derden worden gebruikt om hun communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen. Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen wij of die derde uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.

Drukkerij van Gorcum kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Gebruik postadres

Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mogen wij dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van Drukkerij van Gorcum , dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: Drukkerij van Gorcum, afdeling Verkoop, Industrieweg 38, 9401 AB  ASSEN, info@vangorcum.nl. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van drie maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Drukkerij van Gorcum dan mag dit e-mailadres door haar gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Gebruik telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mogen wij dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant, dan zal voorafgaand aan het telemarketing gesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door ons ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant,dan mag u telefonisch worden benaderd voor soortgelijke producten en diensten, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register.

In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven. U kunt zich er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken en muziek’ en ‘kranten en tijdschriften’, maar niet over ‘financiële producten van banken en verzekeraars’ of ‘energie’.

Afmelden
Wij houden bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@vangorcum.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 14 werkdagen verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

 

Inzage en correctie van uw gegevens
De persoonlijke informatie die wij over u hebben kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot info@vangorcum.nl

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u bij ons ingelogd bent kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen.

Websites waarop advertenties zijn geplaatst maken soms ook gebruik van tijdelijke  cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Drukkerij van Gorcum en andere websites
Als u via een link op onze website op een andere website terecht komt zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen
Drukkerij van Gorcum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.

Drukkerij Van Gorcum|Kanaaldijk OZ 3, 8102 HL Raalte
+31(0)572 34 97 55|info@veldhuis.nl